Projecten voor Internetvrijheid

Het internet als een gratis en open ruimte staat elke dag onder druk. Greenhost ziet het internet als een platform voor toegankelijke informatie, samenwerkingsverbanden en het vormen en uiten van meningen. Dit is waarom het belangrijk is om de gedistribueerde opzet van het internet en de data en privacy van individuele gebruikers te beschermen.

Door het delen van kennis, het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen en implementeren van open source programma's dragen wij actief bij aan projecten gericht op digitale veiligheid en mensenrechten.

Rapid Response Diensten

Als u gebruik wilt maken van onze Rapid Response support, neemt u dan contact op met rr@greenhost.net.


Organisaties, activisten, journalisten en andere mensenrechtenbeschermers kunnen digitaal aangevallen worden. Als deze aanvallen gericht zijn op hostingdiensten dan kan het Greenhost Rapid Response team u assisteren.

Als uw website regelmatig wordt aangevallen en u bent een journalist, activist of maakt deel uit van een NGO, non-profit organisatie of onderzoeksinstituut dan kan het Rapid Response Fonds misschien een uitkomst bieden. Het Rapid Response Fonds heeft als doel om goede digitale noodhulp te bieden om digitale dreigingen snel en volledig op te lossen. Deze dienst is begonnen door het Open Technology Fonds (OTF) en Greenhost is één van de dienstverleners.

Vanwege de aard van de financiering is hulp alleen mogelijk wanneer er een duidelijk tijdsgevoelig noodgeval plaatsvindt waar de aanvragers korte termijn hulp bij nodig hebben.

Totem

Totem is een online leerplatform voor journalisten, activisten en mensenrechtenverdedigers dat in een veilige online schoolomgeving educatieve cursussen aanbiedt over digitale veiligheid, privacy en gerelateerde tools & tactieken. Daarnaast wordt het ook ontwikkeld om digitale veiligheidstrainers voor, tijdens en na "off-line" trainings te assisteren.

Het Totem platform is door Greenhost en Free Press Unlimited gebouwd met de open source edX software. Het platform is zorgvuldig ontwikkeld om zo veilig mogelijk te zijn en privacy in het oog te houden. Dit wordt gedaan door minimaal data te verzamelen over de gebruikers. Ook is er veilige en moderne encryptie gebruikt zodat er niet meegeluisterd kan worden. Totem is ontwikkeld met hulp van de Internet Freedom community.

Stackspin

Stackspin is een samenwerkings suite voor teams en organisaties waarvoor ethische aspecten een grote rol spelen. Het omvat de beste tools op het gebied van open source cloud samenwerking: Snel te installeren, makkelijk te beheren, en vooral veilig.

Organisaties die veiliger willen communiceren en samenwerken, kunnen daarvoor nu al gebruik maken van allerlei tools die met dat doel door de Internet Freedom Community zijn ontwikkeld. Vaak blijkt echter dat binnen de organisaties voor wie deze tools belangrijk zijn de kennis ontbreekt om dergelijke systemen vanaf niks te installeren en in te richten.

Dit project heeft als doel om deze afstand tussen waarde gedreven individuen en organisaties, en de bij die waarden passende software te overbruggen. Wij streven ernaar het bereik van open en veiliger software te vergroten, en organisaties de mogelijkheid te geven om te kiezen voor open source software die ook gewoon doet wat er moet gebeuren.

Eclips.is

Wanneer er wordt gewerkt met gevoelige informatie is het niet altijd verstand om op hardware te vertrouwen die gemaakt is door grote bedrijven zoals Amazon, Azure of Digital Ocean. Kies in plaats daarvan voor een product wat toegankelijk is, goede support heeft en dat op maat gemaakt is voor wat u nodig heeft.

eclips.is is een gratis en klein platform dat een makkelijk toegankelijke infrastructuur aanbiedt waarmee ontwikkelaars virtuele servers kunnen gebruiken.

Dit betekent dat u uw eigen (versleutelde) mail-, chat- en video-diensten kunt deployen over de hele wereld. U kunt natuurlijk ook uw eigen applicaties op het platform bouwen. Meer informatie over dit platform kan gevonden worden op https://eclips.is

Als u wel interesse hebt in eclips.is, maar niet aan een project werkt waarmee u hiervoor in aanmerking komt, kunt u in plaats van eclips.is een Greenhost VPS afnemen!