Wijzigingen doorgeven

Voor een goede en snelle service is het van belang dat de gegevens van uw account te allen tijden up-to-date zijn. Wij stellen het in onze Algemene Voorwaarden (Artikel 2.6) om deze reden dan ook verplicht om, gedurende de duur van de overeenkomst met ons, een werkend e-mailadres in de contactgegevens te hebben staan waar de hoofdcontactpersoon op is te bereiken. Omdat het daarnaast voor de WHOIS-gegevens of voor de automatische incasso ook handig kan zijn om uw nieuwe adres- of rekeninggegevens te weten en het dus regelmatig voor kan komen dat uw gegevens moeten worden bijgewerkt, hebben wij voor u hieronder een uitleg gegeven waar en hoe u dit bij ons regelt. En voor het overdragen van het account of het aanmelden van een nieuwe hoofdcontactpersoon/eigenaar hebben wij aparte procedures die hieronder ook besproken worden.

Inhoud

Gegevens wijzigen & vergrendelen

Als eigenaar van een account geven wij u de mogelijkheid uw administratiegegevens te wijzigen in het Service Centre. Omdat het beheerdersaccount soms wordt gebruikt (wij raden dit af!) door een derde partij - bijvoorbeeld een webdesigner - of binnen een organisatie beheerd wordt door iemand anders dan de eigenaar, bieden wij onze klanten een vergrendeloptie aan voor het beschermen van de accountgegevens. Let wel: uw accountgegevens zijn dus standaard niet vergrendeld. Hieronder leggen wij uit waar u de contactgegevens kunt bewerken, hoe u de administratiegegevens kunt vergrendelen en hoe u de ontgrendelcode opvraagt om uw accountgegevens weer vrij te geven.

Administratie 'Dashboard'

Als u als beheerder inlogt in het Service Centre vindt u onder het tabblad 'Administratie' een overzicht van al uw accountgegevens. De landingspagina, of administratie dashboard, geeft een handig overzicht van de contactgegevens en contactpersonen die bij ons bekend zijn. Verder ziet u ook een overzicht van actieve (hosting-) contracten en betaalde of openstaande facturen. Als u hier op het tabblad 'Bewerk Gegevens' klikt krijgt u de mogelijkheid om uw contactgegevens aan te passen.

Als het account is vergrendeld, zijn de gegevens verborgen en wordt u een groene 'Ontgrendel'-knop getoond; zie het stappenplan 'Ontgrendelen van uw accountgegevens' voor verdere uitleg.

Administratie-Dashboard-kies bewerk gegevens Dashboard van de Administratie-pagina in het Service Centre

Tabblad 'Bewerk Gegevens'

Het tabblad 'Bewerk Gegevens' toont een overzicht van de algemene accountgegevens, contactpersonen en adressen. De gegevens kunt u zichtbaar maken door op de blauw gearceerde naam te klikken. De gegevens zijn direct bewerkbaar. Klik op de blauwe knop 'Opslaan' als u klaar bent met de aanpassing van de gegevens. U kunt hier ook nieuwe entrees toevoegen voor nieuwe Contacten en Adressen. Verwijderen van contacten of adressen is niet mogelijk.

Vergrendelen van uw accountgegevens

Als u klaar bent met het bijwerken van uw accountgegevens vergeet dan niet om deze weer te vergrendelen. Dit kunt u doen met 1 druk op de zwarte knop 'Vergrendelen'. Na het activeren van de vergrendeling wordt uw pagina ververst en ziet u weer de optie voor het ontgrendelen van uw gegevens.

Ontgrendelen van uw accountgegevens

Als het goed is ziet u met het naar voren halen van het tabblad 'Bewerk Gegevens' niet veel meer dan een groene knop met de naam 'Ontgrendel'. Als u een lijst ziet met te bewerken gegevens, dan is het account al eerder eens ontgrendeld. U of iemand anders is vergeten de vergrendeling weer te activeren na een eerdere bewerking van de gegevens. Om uw account te ontgrendelen dient u de volgende stappen te volgen:

 1. Klik op de groene knop 'Ontgrendel'

  Een dialoogvenster wordt geopend met een leeg veld met daar rechts naast wederom de knop 'Ontgrendel' en daaronder een blauwe knop met de tekst 'Stuur een nieuwe code'

  bewerk-gegevens-klik-ontgrendel

 2. Klik de blauwe knop 'Stuur een nieuwe code'

  Er wordt nu een mail naar het contactadres gestuurd met een 24 uur geldige code.

  bewerk-gegevens-stuur-code

 3. Open onze ontgrendelmail en kopiëer de code

  Open uw mailclient, open onze mail en kopiëer de ontgrendelcode. Mocht de mail niet binnen enkele minuten binnen komen, controleer dan voor de zekerheid de map waar de spam-mails worden geplaatst!

 4. Plak de ontgrendelcode en ontsluit uw gegevens

  Plak de code in het ontgrendel veld van het dialoogvenster en klik op de groene knop 'Ontgrendel'. Als u de juiste code heeft ingevoerd krijgt u de melding dat uw gegevens zijn ontgrendeld.

 5. De gegevens bewerken

  Als de code correct is ingevuld krijgt u kort de melding dat uw account is ontgrendeld en wordt de pagina automatisch ververst: U kunt aan de slag met uw gegevens!

 6. Vergeet u niet uw gegevens weer te vergrendelen?

  Als u klaar bent raden wij aan uw accountgegevens weer veilig te vergrendelen.

Problemen bij het ontgrendelen

Het mailadres is niet meer actief: U dient via de procedure 'Wijzigen Contactpersoon' de nieuwe gegevens door te geven. Lees de betreffende handleiding door voor de exacte procedure.
De mail met de code komt niet aan : Controleer of uw mailaccount wel actief is en of de mail niet per ongeluk als spam wordt aangemerkt.
De code klopt niet : U heeft te lang gewacht met het invoeren of u heeft de code niet goed overgenomen. Probeer het nog een paar keer of vraag anders opnieuw de code aan.

Foutmelding bij verkeerde code: vraag opnieuw een code aan! Foutmelding bij verkeerde code: vraag opnieuw een code aan!

Mochten bovenstaande oplossingen niet helpen met het oplossen van de problemen, of u ondervindt andere storingen, neem dan contact op met onze helpdesk.

Overdracht account

Als u uw domein en hostingpakket over wilt dragen aan een andere eigenaar ontvangen wij van de huidige contactpersoon graag een e-mail met de nieuwe gegevens. Wanneer de overdracht wordt bevestigd door de nieuwe eigenaar dragen wij het beheer over aan de nieuwe eigenaar.

Wij hebben voor de overdracht de volgende gegevens nodig:

 • Welke domeinen/hostingpakketten het om gaat
 • Bedrijfsnaam nieuwe eigenaar
 • Naam contactpersoon
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wilt u betalen per automatische incasso? Ja / Nee
 • Zo ja; nummer, tenaamstelling en plaats van uw (post)bankrekening

Wijzigen contactpersoon

Wanneer u zich als klant bij Greenhost aanmeldt geldt de aanvrager als primair contactpersoon. Wanneer er een account wordt aangemaakt op naam van een bedrijf of andere organisatie gaan wij er van uit dat de aanvrager bevoegd is om namens deze organisatie verplichtingen aan te gaan. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de contactgegevens. Deze kunnen worden gewijzigd door vanaf het bij ons bekende e-mailadres een e-mail te versturen naar info@greenhost.nl.

Toevoegen extra contactpersoon

De primaire contactpersoon kan ook andere personen autoriseren om namens de organisatie te handelen. Graag ontvangen wij dan van de primaire contactpersoon een e-mail met de gegevens van deze tweede contactpersoon.

Wijzigen contactpersoon

De primaire contactpersoon kan gewijzigd worden op initiatief van de oude contactpersoon door middel van een e-mail met de gegevens van de nieuwe contactpersoon. Graag zien wij deze informatie bevestigd door de nieuwe contactpersoon.

Het kan voorkomen dat de oude contactpersoon niet in staat is om contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld omdat deze de organisatie heeft verlaten. Wij kunnen dan de contactpersoon wijzigen op initiatief van een aantoonbaar bevoegd vertegenwoordiger.

U dient hiervoor de volgende documenten aan ons toe te zenden:

 1. Geldig identiteitsbewijs van de bevoegd vertegenwoordiger.
 2. Bewijs waaruit de bevoegdheid van deze vertegenwoordiger blijkt, zoals een uittreksel van de KVK.
 3. Ondertekende vrijwaringsverklaring

Interne geschillen

Het kan voorkomen dat zich meerdere partijen bij ons melden die beweren namens de organisatie te handelen. In dit geval zullen wij het account volledig bevriezen en geen wijzigingen meer toestaan totdat de klant duidelijkheid heeft gecreëerd aangaande de bevoegdheid. In de meeste gevallen zullen wij de KVK gegevens als leidend beschouwen.

Opzeggen overeenkomst

Het opzeggen van een contract of overeenkomst kan op dit moment nog niet via het Service Centre, maar wel gewoon per mail. Alleen de eigenaar kan met het bij ons bekende contactadres een mail sturen om een contract of overeenkomst bij ons te beëindigen. Opzeggingen per telefoon worden altijd gevraagd deze per mail ons te doen toekomen.